rizzo

Profesor Carmelo Rizzo MD – urodzony w południowych Włoszech w październiku 1953 r., Praktykuje medycynę w swojej rzymskiej klinice. W 1984 roku zainteresował się żywieniem. W Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał i studiował, poznał metodę badań cytotoksycznych, którą zmodyfikował i opatentował we Włoszech.

Jest naukowcem, który szukając nowych metod leczenia, przeprowadził liczne badania z zakresu alergii pokarmowych. Porównywał różne metody diagnostyczne i metody postepowania klinicznego, inspirowane literaturą angielską i amerykańską. Jest pionierem i autorytetem, który osobiście zna niemal wszystkich specjalistów zajmujących się diagnostyką ukrytych, niepożądanych reakcji na pokarm. Jest także konsultantem klinicznym w wielu krajach, gdzie rozpowszechnił swoje metody kliniczne i terapeutyczne oraz testy diagnostyczne.

Stworzył grupę "ekologów klinicznych", zapewniając szkolenia i możliwości badawcze w zakresie odżywiania i alergii. Jest założycielem wielu organizacji naukowych mających na celu szkolenie profesjonalistów. Wykładał na kilku włoskich uniwersytetach: University of Urbino, Uniwersyty of Pawia, Biomedical Campus of Rome, Telematic University of Rome "Unicusano"

Jego wykłady spotykają się z ogromnym zainteresowaniem z uwagi na jego długoletnie, unikalne doświadczenie kliniczne, w wielu chorobach przewlekłych: począwszy od autyzmu i ADHD, przez choroby alergiczne, MCS (Multiple Chemical Sensitivity) do zaburzeń żołądkowo-jelitowych i wszystkich dolegliwości, które są związane z odżywianiem, dając szansę na leczenie oraz zapobieganie wielu patologiom.

Nauczyciel i koordynator studiów magisterskich w zakresie odżywiania klinicznego - Uniwersytet "Nicolò Cusano" w Rzymie. Profesor żywienia - University Hospital Biomedical Campus - Rzym (2007/2009). Profesor i dyrektor Szkoły Żywienia Klinicznego A.I.Nu.C. (Międzynarodowa Akademia Odżywiania Klinicznego).

 

Od 1986 roku współpracuje z prof. Leonardem McEwenem Dyrektorem McEwen Laboratories LTD Pangbourn (Berkshire, Wielka Brytania) w celu opracowania i rozpowszechnienia nowatorskiej immunoterapii – EPD (Enzyme Potentiated Desensitisation). Od 1998 r. Współpracuje z prof. Paulem Shattockiem z Wydziału Badania Autyzmu na Uniwersytecie w Sunderland (GB), bada korelację między metabolitami moczowymi (I.A.G.) i ASD. W latach 2000-2008 współpracował z Service of Analysis II w Rzymskim Szpitalu Wojskowym w celu diagnozy i badania nietolerancji pokarmowych. Członek Międzynarodowego Protokołu Badań i Diagnozy Autyzmu we współpracy z Kliniką San Raffaele w Rzymie;

Koordynator naukowy "Międzynarodowego Protokołu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Autyzmie" pod egidą A.R.P.A. (Stowarzyszenie badań nad psychozą i autyzmem). Konsultant stowarzyszenia "Aldila del Muro" w Salerno. Dyrektor Klinicznego Laboratorium Analiz "De Sanctis" w Rzymie. Dyrektor naukowy "Cytodiagnostic s.r.l" – RSM. Medyczny konsultant naukowy w klinice "Fit Health" w Tiranie. Współpracuje jako naukowiec w Fundacji "Immunculus" w Moskwie oraz Fundacji Medycyny Stylu Życia w Warszawie.

Prowadzi też prywatną praktykę w zakresie żywienia klinicznego, chorób alergicznych i ekologii klinicznej w Rzymie i Cava De 'Tirreni (SA). Od 2010 r. Lekarz prowadzący kliniki chorób wewnętrznych (Allergy) - Szpital Nomentana w Fonte Nuova (RM).

Jest czlonkiem wielu wloskich I miedzynarodowych towarzystw naukowych: English Association "Action Against Allergy", British Medical Acupuncture Society, Mediterranean Association of Allergy and Immunology , Italian Society of Allergy and Clinical Immunology, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Collegium Biologicum Europe, Biological Research Center – “Order of Malta", American Environment Health Foundation, World Autism Organisation, American Academy of Environmental Medicine, Belarus Science Society of Immunologists and allergists, SI.DA.PA (Italian Society Dermatology Allergology and Environmental Professional), I.A.W. (Italian Academy of Wellness).

Nauczyciel i koordynator studiów magisterskich w zakresie odżywiania klinicznego - Uniwersytet "Nicolò Cusano" w Rzymie. Profesor żywienia - University Hospital Biomedical Campus - Rzym (2007/2009). Profesor i dyrektor Szkoły Żywienia Klinicznego A.I.Nu.C. (Międzynarodowa Akademia Odżywiania Klinicznego).

Jest czlonkiem wielu wloskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: English Association "Action Against Allergy", British Medical Acupuncture Society, Mediterranean Association of Allergy and Immunology , Italian Society of Allergy and Clinical Immunology, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Collegium Biologicum Europe, Biological Research Center – “Order of Malta", American Environment Health Foundation, World Autism Organisation, American Academy of Environmental Medicine, Belarus Science Society of Immunologists and allergists, SI.DA.PA (Italian Society Dermatology Allergology and Environmental Professional), I.A.W. (Italian Academy of Wellness).