burcova Walentyna zdjecie 300x300Profesor Walentyna Nikołajewna Burkowa - generalny dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Biolit z Tomska RF, - doktor  nauk  chemicznych, profesor zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych i Członek Komitetu Ekspertyz Efektywności Produktów Zdrowotnych i Technologii Biomedycznej Rady Naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk. Jest autorem ponad 100 prac naukowych, 2 monografii, współautorem 11 patentów (m.in. unikalnej technologii wytwarzania wodnych ekstraktów roślinnych) i 24 receptur leczniczych fitofarmaceutyków. Laureat licznych nagród w tym ArchiMed 2002r. za opracowanie programu profilaktycznej i rekonstrukcyjnej medycyny na bazie preparatów naturalnych produkowanych na ekologicznie czystym Ałtaju. Szerokie zainteresowanie badaniami klinicznymi syberyjskich naukowców zaowocowało zaproszeniem prof. W. Burkowej do Europy, gdzie przy udziale rosyjskiej kadry naukowej jest organizatorem szkoleń dla lekarzy, farmaceutów i studentów studiów medycznych. Szkolenia posiadają akredytację Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku są sygnowane przez Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej. Unikalna pozycja prof. Burkowej w świecie naukowym wiąże z umiejętnością wykorzystania i wdrożenia zaawansowanej wiedzy z zakresu adaptogenów i fitoterapeutyków w praktykę kliniczną na dużą skalę. Koncepcja wykorzystania substancji adaptogennych do przywracania zdrowia była stworzona przez Rosjan i wyprzedziła o 20-30 lat medycynę holistyczną, różniąc się od niej głębszym sięgnięciem do mechanizmów regulacji homeostazy i bardziej naukowym, systemowym podejściem.

Prof. Burkowa powołując Instytut Biolit za misję jego przyjęła zarówno stworzenie preparatów wykorzystujących surowce z ekologicznych terenów i unikalne technologie (nie wdrożone na Zachodzie z powodu kosztów) jak i opracowanie kompleksowych procedur leczenia w oparciu o te preparaty. Powstanie każdego produktu poprzedzone jest długoletnimi badaniami specjalistów firmy, które prowadzone są wspólnie z wiodącymi instytutami naukowymi Syberii. Do stałych partnerów Instytutu Biolit należą: Instytut Chemii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Tomsku, Syberyjski Państwowy Medyczny Uniwersytet w Tomsku, który jest strategicznym partnerem Instytutu Biolit, Naukowo-Badawczy Instytut Kardiologii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Tomsku, Naukowo-Badawczy Instytut Klinicznej i Eksperymentalnej Limfologii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku, Instytut Cytologii i Genetyki Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku, Wschodniosyberyjski Instytut Epidemiologii i Mikrobiologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, Irkucki Państwowy Uniwersytet Medycznych.

Odkrycia naukowe Instytutu Biolit znalazły uznanie i zaowocowały współpracą partnerów z Japonii, Izraela, krajów azjatyckich, Gruzji.

Programy badawcze i produkty Biolitu zostały docenione również w Polsce np. na XX i XXI Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym oraz XIV i XXV Ogólnopolskim Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości Diabetica Expo 2016 w Toruniu, jako jedne z najlepszych w Polsce suplementów naturalnych dla diabetyków. Współpracą zainteresował się również Ślaski Uniwersytet Medyczny - Wydział Farmaceutyczny. W oparciu o wiedzę i preparaty opracowane przez Biolit zostały uruchomione programy fitoterapeutyczne w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku. Prof. Burkowa brała udział w konferencji Euromlecz 2018 w kontekście badań mikrobioty i wdrożenia preparatu synbiotycznego Biota Complex.

Skuteczność rozwiązań nadzorowanych przez prof. Burkową nie ogranicza się wyłącznie dla ludzi. Po wcześniejszych zastosowaniach w lecznictwie weterynaryjnym przyszedł czas na bardziej egzotyczne wdrożenia. W związku z posiadaniem przez Biolit sprawdzonej praktyki zostało skierowane do instytutu zaproszenie do udziału w konferencji naukowej dla pszczelarzy w styczniu 2018 przy organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departamentu Rolnictwa i Geodezji, oraz umocnienie współpracy naukowej ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie ochrony i prewencji zdrowia rodzin pszczelich poprzez stosowanie naturalnych preparatów leczniczych dla pszczół wyprodukowanych przez Instytut Naukowo-Badawczy Biolit.