DRNIEDZWIECKI2

Dr Aleksandra Niedźwiecki, jest biochemikiem, przewodniczącą zarządu i dyrektorem badań Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha w Kalifornii, jak również wice-prezydentem Fundacji Zdrowia dr Ratha. Dr Niedźwiecki jest członkiem American College of Nutrition, redaktorem naukowym magazynu naukowego online Journal of Cellular Medicine and Natural Health, członkiem zespołów wydawniczych amerykańskich magazynów naukowych i czasopism. Opublikowała prawie 200 prac badawczych w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych, jak np.: Journal of Biological Chemistry, Arteriosclerosis, Medical Oncology, Molecular Cell Biology i wielu innych. Jest współautorem rozdziałów książek naukowych, jak też licznych artykułów i publikacji o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym. Dr Niedźwiecki jest również współautorem, około 80, międzynarodowych patentów w dziedzinie zdrowia.

W przebiegu swojej kariery naukowej dr Niedźwiecki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowała bezpośrednio z dwoma laureatami Nagrody Nobla – prof. Geraldem Edelmanem na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku i dr. Linusem Paulingiem. Prowadziła też badania naukowe na Uniwersytecie Toronto w Kanadzie. Rozległa wiedza, a także szerokie horyzonty badawcze przywiodły dr Niedźwiecki do Kalifornii do Instytutu Linusa Paulinga, gdzie podjęła prace nad mechanizmami starzenia organizmu. Tam też rozpoczęła współpracę z dr. Rathem nad jego rewolucyjnym podejściem do nowego zrozumienia rozwoju chorób serca i roli substancji odżywczych w chorobach układu krążenia. W Instytucie Paulinga przejęła, po dr. Rathcie, kierownictwo badań nad chorobami serca.

W przebiegu swojej kariery naukowej dr Niedźwiecki otrzymywała wielokrotnie wyróżnienia i fundusze naukowe na prowadzenie prac w dziedzinie roli biochemicznych związków odżywczych w etiologii i terapii wielu chorób. Znane na całym świecie są jej wystąpienia na licznych sympozjach i kongresach, dotyczących nie tylko biochemii i medycyny klinicznej, ale obejmujących również publiczną edukację na temat zagadnień związanych z rolą mikroelementów w kontroli wielu współczesnych chorób chronicznych.

Dr Niedźwiecki jest członkiem wielu organizacji zawodowych takich jak American Heart Association, American Medical Women’s Association, czy też American Academy for the Advancement of Science.

Na wykładach dr Aleksandry Niedźwiecki zostaną przedstawione praktyczne aspekty Medycyny Komórkowej i podstawy skutecznej suplementacji diety. Twórca Medycyny Komórkowej, dr Matthias Rath udowodnił, że większość chorób chronicznych rozwija się na skutek długotrwałego niedoboru specyficznych mikroelementów w komórkach naszego organizmu i jako takim można im zapobiec. Celem Medycyny Komórkowej jest eliminacja chorób nie przez działanie na ich symptomy, ale przez identyfikację ich prawdziwych przyczyn już na poziomie komórek – najmniejszych jednostek funkcjonalnych naszego organizmu. Przykładowo, udowadnia ona, że źródłem miażdżycy naczyń i chorób serca jest niewydolność i utrata spójności ścian naczyń krwionośnych a nie, jak się obecnie uważa, wysoki poziom cholesterolu. Poprawę tego stanu można osiągnąć poprzez właściwie dobraną suplementację. Medycyna Komórkowa definiuje też nowe cele metaboliczne w walce z rakiem i przedstawia dowody skuteczności działania specyficznej synergii związków naturalnych w kontroli tej choroby. Medycyna Komórkowa stosuje naukowe metody w opracowaniu programów naturalnych, bazujących na synergii składników odżywczych i weryfikację skutków ich działania. Celem działalności Instytutu dr Ratha jest upowszechnienie stosowania badań naukowych i klinicznych, jako normy w dziedzinie zdrowia naturalnego.